top of page

Werkwijze

"We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren..."

Aanmelding

U kan aanmelden via email op het volgende adres: katrien@kinderpsycholoogkalmthout.be

of via het contactformulier op deze website.

 

Ik stel dan enkele vragen om zicht te krijgen op de reden van aanmelding en om in te schatten of u bij mij aan het juiste adres bent. Hierna maken we een afspraak voor een verkennend gesprek waarin er ruimte is om dieper in te gaan op uw bezorgdheden.

 

Intake

 

Tijdens de intakefase luister ik naar uw verhaal, uw hulpvraag en uw verwachtingen. Daarnaast zal ik mijn verdere werking toelichten en samen met u bekijken of dit aansluit op uw vraag en op de noden van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek is uw kind aanwezig bij dit eerste gesprek. 

 

Indien u met begeleiding van start wenst te gaan, zal ik in eerste instantie alle relevante informatie verzamelen. Het therapie-aanbod wordt hier verder op afgestemd. Indien ik u geen antwoord kan bieden op uw vraag, bekijken we steeds samen welke alternatieven er zijn en kan ik u doorverwijzen.

Begeleiding en psychotherapie 

 

Therapeutische sessies kunnen doorgaan met het kind of de jongere individueel, samen met de ouder(s) of opvoedingsfiguren, of met het hele gezin.


De technieken die ik gebruik zijn afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van het kind en sluiten aan bij zijn/haar interesses en leefwereld. Zo kan er gewerkt worden via speltherapie, actie- en creatieve technieken en gesprekstherapie. De duur en frequentie van een therapie wordt steeds individueel bepaald. 

 

Bij verdere individuele begeleiding of therapie van uw kind zal u als ouder steeds actief betrokken worden via regelmatige gesprekken. Het is immers belangrijk dat u het proces van uw kind kan volgen en ondersteunen. 

 

Tijdens een begeleiding of psychotherapie is overleg met andere partners mogelijk. Het kan zinvol zijn om af te stemmen met school, CLB of andere hulpverleningsdiensten. Deze vorm van overleg gaat door mits toestemming van het kind/ de jongere en zijn/haar ouders. 

Terugbetaling van de consultaties is afhankelijk van de mutualiteit waarbij  u aangesloten bent. Voor meer info kan u terecht op de website van het Vlaams patiëntenforum.

bottom of page