top of page

Mijn doelgroep

kindertherapeut
speltherapie kind
Therapie voor kinderen

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ontwikkelings-, gedrags- of emotionele problemen kunnen samen met hun ouders bij mij terecht.

 

Vanuit een open blik gaan we op zoek naar wat de betekenis van de hulpvraag is. Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met hun gezinssysteem. Zij voelen emoties, spanningen, onbewuste thema’s heel goed aan en tonen dit vaak in hun gedrag. Als ouder is het dus heel waardevol om je kind als spiegel te zien en aan zelfreflectie te doen. Op die manier werk je aan bewustwording van jezelf en van je hele gezin. We bekijken samen op welke manier je hier zelf mee aan de slag kan. Ik werk in een groot team met veel expertise en verschillende invalshoeken. We bundelen onze krachten waar nodig en ondersteunen gezinnen graag als geheel.

 • Is uw kind onzeker of heeft uw kind weinig vrienden?

 • Is uw kind angstig in bepaalde situaties?

 • Heeft uw kind concentratieproblemen of is het snel afgeleid?

 • Ervaart uw kind moeilijkheden bij het studeren, plannen en organiseren?

 • Heeft uw kind faalangst?

 • Slaapt uw kind slecht of heeft het last van nachtmerries?

 • Ervaart u moeilijkheden bij het zindelijkheidsproces?

 • Heeft uw kind moeite om afspraken en regels na te leven?

 • Wordt uw kind snel boos of agressief?

 • Vraagt u zich af of uw kind hoogbegaafd of hoogsensitief is?

 • Wilt u een IQ test bij uw kind laten afnemen?

 • Heeft u een andere vraag? Aarzel niet om me te contacteren! 

Dit overzicht van mogelijke hulpvragen is niet allesomvattend. Neem gerust contact op indien u een andere vraag heeft. 

Waar ik mij aanvankelijk vooral richtte tot kleuters en lagere schoolkinderen en voornamelijk speltherapeutisch werkte, is mijn doelgroep intussen uitgebreid naar adolescenten en volwassenen waar ik graag werk met EMDR-therapie. Ik geniet van de afwisseling en verrijking in mijn job als therapeut. Iedere dag is anders, ik word uitgedaagd om het beste van mezelf te geven en ik leer steeds bij!


Belangrijker dan de aard van de klacht is immers de openheid en bereidheid om samen naar oplossingen te zoeken.

Referentiekader

Bij mijn werk als kinderpsycholoog en kindertherapeut vertrek ik vanuit het experiëntiële-ontwikkelingsgerichte referentiekader.

 

Experiëntiële therapie, ook gekend onder de naam cliëntgerichte therapie, stelt de cliënt centraal en is procesmatig: het doel is een proces van groei en ontwikkeling op gang te brengen. Deze therapie is niet enkel gericht op het doen verdwijnen van symptomen, waardoor er een kleinere kans is op terugval of symptoomverschuiving. Ze beoogt duurzame verandering en een algemene verbetering in welbevinden. De cliënt leert zichzelf kennen, eigen mogelijkheden benutten en omgaan met zijn of haar beperkingen.

 

Ontwikkelingsgerichte therapie heeft als doel de natuurlijke ontwikkelingstendens opnieuw te activeren. Dit doet ze door de zelfreflectie, zelfkennis en reflectie over de realiteit te stimuleren en de cliënt zo tot groei te laten komen.

Somatic Experiencing: lichaamswerk, ademhaling, polyvagaaltheorie

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Een krachtige therapievorm om de impact van ingrijpende gebeurtenissen en trauma te verminderen. Bijvoorbeeld een auto-ongeval, geweld, medische ingrepen etc... 

Integratieve babytherapie: "Every baby has its own birth story."
Via deze therapievorm ga ik op een procesgerichte manier te werk. Door het creëren en bewaken van een 'safe-space' komt er ruimte voor het kind om zijn of haar verhaal te vertellen over prille ervaringen gaande van de conceptie, over zwangerschap tot geboorte. Dit doen we onder andere door het observeren en spiegelen van 'baby body language'.

De ouders worden steeds actief betrokken en gaan mee in proces.

bottom of page